Iparraldeak barra-barra egiten dio lapurreta Hegoaldeari, prentsa korporatiboaren konplizitateaz
Noticias de Euskadi-Cuba

Cubainformación TV – Manuel Yeperen testu batean oinarrituta – Martianos / Hermes - Ahotsa: Eneko Calle.- Txosten batek frogatu du “laguntzaren” ipuin zaharra, Iparraldeko herriek Hegoaldekoei beren pobrezia erauzteko ematen dieten horri buruzkoa, horixe besterik ez dela: ipuina.

El Norte roba al Sur a manos llenas, con la complicidad de su prensa corporativa (+Euskaraz)

Global Financial Integrity erakunde estatubatuarrak eta Norvegiako Ekonomia Eskolako Ikerketa Aplikatuetarako Zentroak datuak bildu dituzte garapenerako laguntzaren gainean, hala nola merkataritza-fluxuen eta inbertsio atzerritarraren gainekoak, bai eta finantzaz besteko transferentziei, zor-baliogabetzeei, eta kapital-sortei eta kapital- ihesei buruzkoak ere.

Ondorioa: kanpoko laguntza gehien behar dutenei lapurreta masiboa egiten ari zaizkie haien ustezko “onuragileak”.

Funtsezko faktoreetako bat, kapitalen legez kanpoko ihesa, ezin liteke izan zerga-paradisurik gabe, nagusiki Mendebaldeko gobernu gutxi batzuen mende dauden joriek gabe.

Zerga-paradisu batzuk Europan daude, Luxenburgon eta eta Belgikan, kasu; Estatu Batuetan, Delawaren eta Manhattanen. Baina sarerik handiena Londresen dago, eta handik kontrolatzen dira koroa britainiarraren mendeko lurralde jakin batzuetako jurisdikzio sekretuak.

Hegoaldeko herrialde pobreek ez dute behar karitatea, justizia baizik. Gehiegizko eta legez kanpoko zorrak bertan behera uztea; jurisdikzio sekretuak eta zerga-paradisuak ixtea; kapital-ihesa ahalbidetzen duten bankuak zigortzea; edo mundu-mailako gutxieneko zerga bat sortzea, transakzio espekulatiboak galarazteko; horiek dira Kubak, 80ko hamarkadatik, Fidel buruzagi, Nazioarteko Komunitatera eraman izan dituen gutxienekoen proposamenetako batzuk.

Baina gai horiei buruz ez dugu irakurriko editorialik, ez eta erreportaje sakonik ere, prentsa korporatiboan, hain zuzen ere finantza-elitearen eta nazioarteko kapital espekulatzailearen tentakulu propagandistikoan.

 

El Norte roba al Sur a manos llenas, con la complicidad de su prensa corporativa

Cubainformación TV – Basado en un texto de Manuel Yepe – Martianos / Hermes.- Un informe demuestra que el viejo cuento de la “ayuda” de los países del Norte a los del Sur para erradicar su pobreza es solo eso: un cuento.

La entidad estadounidense Global Financial Integrity y el Centro para Investigaciones Aplicadas de la Escuela Noruega de Economía han reunido datos sobre ayuda al desarrollo, flujos de comercio e inversión extranjera. Además, datos sobre transferencias no financieras, cancelaciones de deuda, remesas y fuga de capitales.

La conclusión: quienes más necesitan de ayuda exterior están siendo víctimas de un robo masivo por parte de sus supuestos “benefactores”.

Uno de los factores clave, la fuga ilegal de capitales, no sería posible sin los paraísos fiscales, que son controlados, en su mayoría, por unos pocos gobiernos occidentales.

Hay paraísos fiscales europeos como Luxemburgo y Bélgica, y EEUU los tiene en Delaware y Manhattan. Pero la red más grande se concentra en Londres, desde donde se controlan las jurisdicciones secretas de ciertos territorios bajo la corona británica.

Los países pobres del Sur no necesitan caridad, sino justicia. Suspender las excesivas e ilegítimas deudas; cerrar las jurisdicciones secretas y los paraísos fiscales; sancionar a la banca que facilita la fuga de capital; o crear un impuesto mínimo global que dificulte las transacciones especulativas, son algunas de las propuestas de mínimos que Cuba ha llevado a la Comunidad Internacional, con Fidel Castro a la cabeza, desde la década del 80.

Pero sobre estos temas no leeremos ni editoriales ni reportajes de fondo en la gran prensa corporativa, tentáculo propagandístico –precisamente- de la élite financiera y el capital especulativo internacional.

Comparte este artículo

 

TWIITER

Facebook