Mundu-mailako prentsak UNESCO eta Munduko Bankua zentsuratzen ditu... Kubako hezkuntza goraipatzen dutenean
Noticias de Euskadi-Cuba

José Manzaneda, Cubainformación TVko koordinatzailea eta Euskadi-Cubako Komunikabideen arduraduna.- Nazio Batuen baitako organismoek aurkezten dituzten txostenak albiste bihurtu ohi dira hedabide handietan, eta organismook beren prentsa-aurkezpenetan nabarmentzen dituzten datuak nabarmentzen dituzte, era berean, hedabideok (1). Baina batzuetan... ez da horrela gertatzen.

La prensa mundial censura a la UNESCO y al Banco Mundial... cuando elogian la educación en Cuba (+Italiano/Português/English/Français/Euskaraz)

Apirilaren hasieran, UNESCOk “Munduan Guztiontzako Hezkuntzaren Jarraipenari buruzko Txostena 2015” aurkeztu zuen: 2000. urtean Hezkuntzaren Munduko Foroak Dakarren ezarritako 6 helburu nagusiri dagokienez, 15 urte geroago 164 estatuk lorturikoaren balantzea jasotzen du (2).

Aipatu txostenean, UNESCOk azpimarratzen du, besteak beste, Latinoamerikan eta Karibean herrialde bakarrak bete dituela ezarritako helburuak % 100ean: Kubak (3).

Orain hobeto ulertzen duzue prentsa handiak zergatik ez duen inolako interesik agertu txosten horren gainean?

Txostenaren arabera, Kuba 28. postuan dago mundu-mailan, Erresuma Batua, Japonia, Norvegia, Suitza eta Finlandiaren maila berean. Nabarmentzen ditu, esaterako, genero-ekitatearen adierazleak Kubako hezkuntza-sistema osoan, erabateko parekidetasunetik hurbil; eta Irlako hezkuntzaren kalitatea, hertsiki lotua, adibidez, irakasleko ikasle-ratioarekin. Mundu-mailako batez bestekoa 40 ikaslekoa da; Kuban, aldiz, 10ekoa da irakasle bakoitzeko (4).

Nazioartean Kubako hezkuntza-sistema goresten jarraitzea bitxi samara da; izan ere, Irlako erakundeak eurak kezkatua daude azkenaldian gertaturiko zenbait atzerapen direla-eta (5). UNESCOren aitorpena “triunfalismoz” jaso gabe, ezta hurrik eman ere, Ana Elsa Velásquez Hezkuntza Ministroak adierazi zuen Kubako Gobernua ez dagoela “pozik”, “Kubak erronka ugari dituelako gainditzeko, bereziki irakasleen prestakuntzari, azpiegiturari eta hezkuntza-sistemaren informatizazioari dagokienez (6)”.

UNESCOk Kubari eskainitako laudorioei buruz -espero genezakeen bezala- ez dugu hitzik irakurri nazioarteko egunkari handietan. “El País” kazeta espainiarrak, duela bi hilabete eskas UNESCOrekin akordio bat sinatu bazuen ere (7), eta azken hilotan mundu-mailako hezkuntzaren egoerari buruzko hainbat artikulu argitaratu baditu ere (8) -horietan ez zen Kuba aipatzen-, erabat egin dio muzin UNESCOren txostenari.

Munduko Bankuak, komunikazio-enpresa handien balio ideologikoei askoz ere gehiago lotzen zaienak, onartu egin zuen iaz Kuba dela munduan hezkuntzan gehien inbertitzen duen herrialdea (9). BPGren % 12,9 hezkuntzan inbertituta, Danimarkaren (% 8,7) gainetik dago, hala nola Erresuma Batuaren (% 6,2) edo Estatu Batuen (% 5,4) aurretik (10).

Aurretiko txosten batean, “Irakasle bikainak. Nola hobetu ikaskuntza Latinoamerikan eta Karibean” izenekoan (11), Munduko Bankuak Kuba goraipatu zuen Latinoamerikako eta Karibeko hezkuntza-sistema onena  edukitzeagatik (12).

Baina Munduko Bankuaren autoritate ideologikoak ere ez du balio izan, kasu honetan, egunkari handiek gutxieneko interesa agertzeko Kubako hezkuntza-sistemaren arrakastari buruzko haren datu deserosoen gainean.

(1) http://elpais.com/elpais/2014/10/28/planeta_futuro/1414492780_152446.html

(2) http://es.unesco.org/gem-report/report/2015/la-educaci%C3%B3n-para-todos-2000-2015-logros-y-desaf%C3%ADos#sthash.HDsRruov.dpbs

(3) http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/education_for_all_2000_2015_only_cuba_reached_global_education_goals_in_latin_america_and_the_caribbean/#.VTYjlfBGQ3g

(4) http://noticias.universia.cl/educacion/noticia/2015/04/13/1123090/cuba-unico-pais-logro-cumplir-100-objetivos-ept-mundo-unesco.html

(5) http://www.bbc.co.uk/mundo/blogs/2014/10/141016_voces_desde_cuba_yuris_norido_maestros_educacion

(6) http://www.granma.cu/cuba/2015-04-10/destaca-la-unesco-resultados-de-cuba-en-materia-de-educacion

(7) http://politica.elpais.com/politica/2015/02/02/actualidad/1422911947_172741.html

(8) http://elpais.com/elpais/2014/09/03/planeta_futuro/1409736940_718200.html

(9) http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS

(10) http://espanol.almayadeen.net/Study/2Kml_ddYWEeKIKRbARNhBA/seg%C3%BAn-el-banco-mundial-cuba-es-el-pa%C3%ADs-del-mundo-que-inviert

(11) http://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/Highlights%20&%20Features/lac/LC5/Spanish-excellent-teachers-report.pdf

(12) http://www.kienyke.com/noticias/banco-mundial-cuba-tiene-el-mejor-sistema-educativo-de-america-latina/

La prensa mundial censura a la UNESCO y al Banco Mundial... cuando elogian la educación en Cuba

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación - Ahotsa: Eneko Calle.- Los informes que presentan los organismos de Naciones Unidas suelen ser noticia en los grandes medios de comunicación. Y los datos que destacan dichos organismos en sus presentaciones de prensa suelen ser destacados, a su vez, por dichos medios (1). Pero a veces... no es así.

A comienzos de abril, la UNESCO presentaba su “Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2015”: un balance, 15 años después, de lo conseguido por 164 estados en relación a 6 grandes objetivos establecidos en el Foro Mundial de Educación de Dakar en el año 2000 (2).

Uno de los datos que la UNESCO resalta en este Informe es que, en América Latina y el Caribe, solo un país ha cumplido el 100 % de dichos objetivos: Cuba (3).

¿Entienden ahora por qué la gran prensa no se ha interesado por el citado Informe de la UNESCO?

El Informe ubica a Cuba en el puesto 28 a nivel mundial, a la par que Reino Unido, Japón, Noruega, Suiza y Finlandia. Destaca, por ejemplo, los indicadores de equidad de género en todo el sistema educativo de Cuba, cercanos a la paridad total; y la calidad de la enseñanza en la Isla, muy relacionada, por ejemplo, con el ratio de alumnas y alumnos por docente. Frente a la media mundial de 40, Cuba presenta un ratio de 10 estudiantes por cada profesor o profesora (4).

Que el sistema educativo cubano siga siendo elogiado internacionalmente puede resultar curioso, cuando las propias instituciones de la Isla se muestran preocupadas por ciertos retrocesos recientes (5). Lejos de recibir el reconocimiento de la UNESCO con triunfalismo, la Ministra de Educación Ana Elsa Velásquez afirmaba que el Gobierno cubano se encuentra “insatisfecho”, ya que “Cuba tiene muchos retos” por superar, especialmente en la formación del personal docente, la infraestructura y la informatización del sistema educativo (6).

Sobre los elogios de la UNESCO a Cuba –como era de esperar- no hemos leído una palabra en los grandes diarios internacionales. El periódico español “El País”, a pesar de que suscribió un acuerdo con la UNESCO hace apenas dos meses (7); a pesar de que ha publicado en los últimos meses varios artículos sobre la situación de la educación en el mundo (8) –en los que Cuba tampoco es mencionada- ha ignorado absolutamente el citado “Informe de Seguimiento de la Educación para Todos” de la UNESCO.

Una organización mucho más vinculada a los valores ideológicos de las grandes empresas de comunicación, el Banco Mundial, reconocía el pasado año que Cuba es el país del mundo que más invierte en educación (9). Con el 12,9% de su PIB invertido en educación, la Isla supera a países como Dinamarca, con un 8,7%, Reino Unido, con un 6,2%, o Estados Unidos, con un 5,4% (10).

En un informe anterior, titulado ‘Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe’ (11), el Banco Mundial también elogiaba a Cuba por disponer del mejor sistema educativo de América Latina y el Caribe (12).

Pero la autoridad ideológica del Banco Mundial tampoco ha servido, en este caso, para que los grandes diarios se hayan interesado lo más mínimo por sus datos incómodos sobre los éxitos del sistema educativo de Cuba.

(1) http://elpais.com/elpais/2014/10/28/planeta_futuro/1414492780_152446.html

(2) http://es.unesco.org/gem-report/report/2015/la-educaci%C3%B3n-para-todos-2000-2015-logros-y-desaf%C3%ADos#sthash.HDsRruov.dpbs

(3) http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/education_for_all_2000_2015_only_cuba_reached_global_education_goals_in_latin_america_and_the_caribbean/#.VTYjlfBGQ3g

(4) http://noticias.universia.cl/educacion/noticia/2015/04/13/1123090/cuba-unico-pais-logro-cumplir-100-objetivos-ept-mundo-unesco.html

(5) http://www.bbc.co.uk/mundo/blogs/2014/10/141016_voces_desde_cuba_yuris_norido_maestros_educacion

(6) http://www.granma.cu/cuba/2015-04-10/destaca-la-unesco-resultados-de-cuba-en-materia-de-educacion

(7) http://politica.elpais.com/politica/2015/02/02/actualidad/1422911947_172741.html

(8) http://elpais.com/elpais/2014/09/03/planeta_futuro/1409736940_718200.html

(9) http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS

(10) http://espanol.almayadeen.net/Study/2Kml_ddYWEeKIKRbARNhBA/seg%C3%BAn-el-banco-mundial-cuba-es-el-pa%C3%ADs-del-mundo-que-inviert

(11) http://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/Highlights%20&%20Features/lac/LC5/Spanish-excellent-teachers-report.pdf

(12) http://www.kienyke.com/noticias/banco-mundial-cuba-tiene-el-mejor-sistema-educativo-de-america-latina/

Comparte este artículo

 

TWIITER

Facebook